The line connecting timber famad paczków PDFD

The line connecting timber famad paczków PDFD

Item no. 961
Manufacturerfamad paczków
Model / type of machinePDFD
Year2009
Category of machinesThe line connecting timber
| |
Location

Gorzow Wielkopolski

Terms of Delivery

SELF ACCEPTANCE

Cost of delivery

Client Cover

Startup Type

negotiated

Description
Comments

Linia PDFD składa się z dwóch podstawowych składników : Z frezarko-czopiarekI DFC 60 (gdzie obrabiane są czoła listew) oraz prasy do łączenia na długość
PHSL , na której następuje połączenie elementów w listwę o długości do 6,6mb z możliwością zaprogramowania do ośmiu międzycięć dzielących listwę na odcinki o długości zaprogramowanej przez obsługę. Pomiędzy tymi podstawowymi urządzeniami występują urządzenia transportujące pełniące jednocześnie funkcję wstępnego czopowania Przedstawiona konfiguracja linii, umożliwia uzyskanie maksymalnej wydajności dochodzącej do 4500mb/zmianę.

Mikroprocesorowy układ sterowania pozwala na elastyczne dostosowanie parametrów pracy do potrzeb użytkownika. Prezentowana maszyna ma możliwość obróbki elementów typu „calzing” jak i elementów do produkcji blatów ( łączonych „na kreskę”). Zastosowanie stołu odbiorczego z automatycznym podawaniem listew na przenośnik wprowadzający prasy PHSL umożliwia obsługę linii przez jednego, podającego elementy pracownika. Stolik odbiorczy wyposażony jest w przesłonę buforującą zwiększającą wydajność i płynność pracy. Linia pracuje w cyklu automatycznym z ręcznym podawaniem materiału. Elementy składowe linii mogą być złożone w różnych (uzgodnionych z odbiorcą) konfiguracjach umożliwiających dostosowanie maszyny do warunków lokalowych użytkownika.

Dane techniczno - eksploatacyjne
Szerokość pakietu wejściowego frezarko-czopiarki mm 600
Szerokość elementów klejonych mm 30 ÷ 155
Długość elementów klejonych mm 170 ÷ 1200
Grubość elementów klejonych mm 20 ÷ 70
Ciśnienie robocze powietrza MPa 0,6
Zapotrzebowanie sprężonego powietrza m3/h ok 25
Wydajność robocza cykl./min. do 2,5 (listwa 6000)
Długość elementu sklejonego mm 4500 ÷ 6000
Napięcie robocze V AC 3/N/PE 400 V 50 Hz
Napięcie sterujące V DC 24
Zapotrzebowanie mocy kW max 38 kW

Contact

The number of motor units 10
Cutting height mm 12-160
Machine for the simultaneous transport and processing element tak
Engine power kW 15
Supply Voltage V 220/380
Engine Speed ​​rpm. 3000/4000/5000
Spindle speed rpm 5500
Security Guards tak
Full Maintenance Manual tak
Pneumatic Adjustable Table tak
After a major refurbishment tak
Feeder Belt tak
Connecting the suction mm 80,150,100
Tank Capacity L 30
Feed Roller tak
Working Table Size mm x mm 600 mm
Db Noise Level 70
Right and Left Rotation tak
Speed ​​glue m / min. 8
Feed speed m / min 0-36
Automatic Adjustment tak
Manual Adjustment tak
Electrically Controlled Adjustments tak
Sprawdzanie Grubości Materiału tak
Technically Efficient tak
Very Good Condition tak
Width of machine mm 4300
Metal Width tak
Planing width mm 600
Feed speed m / min. 0-36
Machine weight kg 7000 kg
Many accessories attached tak
Xx mm Machine Dimensions 14500 mm dł x 4300 mm x1600 mm
Xxxx mm Table Dimensions tak
Equipped with a tray tak
Working height mm 150 mm
With automatic sequence tak
With any adjustable rate tak
With a single-spindle tool tak
The transport component in the machine tak
Demand Air Bar 6
The tank on Cement tak

Inne maszyny w kategorii Linie Do Łączenia Drewna

Other machines of this manufacturer