Dryer SECOTHERM

Item no. 505
ManufacturerSECOTHERM
Model / type of machine
Year
Category of machinesDryer
| |
Location

Gorzow Wielkopolski

Terms of Delivery
Cost of delivery

negotiated

Startup Type

negotiated

Description

Przeznaczenie
Dwukomorowa suszarnicza przeznaczona jest do konwekcyjnego suszenia tarcicy drewnianej o objętości wsadu około 53m3 każda, przy 35% wypełnieniu przestrzeni załadowczej

Zasada działania
Działanie suszarni polega na wykorzystaniu obiegu powietrza do doprowadzenia ciepła do drewna przy jednoczesnym odtransportowaniu z niego wilgoci. W trakcie procesu suszenia wilgotne powietrze jest częściowo usuwane na zewnątrz komory poprzez kominki wentylacyjne znajdujące się w strefie nadciśnienia wentylatorów rewersyjnych, natomiast poprzez kominki w strefie podciśnienia zasysane jest do obiegu suche powietrze z zewnątrz. Wykorzystywana jest przy tym zależna od temperatury zdolność powietrza do pobierania wilgoci.

Budowa
Konstrukcja nośna
Konstrukcja nośna komory wykonana jest w formie szkieletowej z kształtowników i profili zamkniętych w zależności od miejsca zabudowy i pełnionej funkcji wykonanych ze stali nierdzewnej lub aluminium. Do budowy elementów konstrukcyjnych komory zastosowano dwa podstawowe materiały: stal nierdzewną i aluminium.
Szkielet konstrukcji podparty jest na słupach wykonanych z kwadratowych profili zamkniętych. Mocowanie słupów do podłoża odbywa się poprzez zabetonowanie ich w ławie fundamentowej na głębokości około 400 mm.
Zastosowanie przy budowie elementy ze stali nierdzewnej i aluminium są całkowicie odporne na agresywny klimat towarzyszący procesowi suszenia drewna.

Izolacja cieplna
Izolację cieplną suszarni stanowią kasety wykonane z blachy aluminiowej wypełnione pianką poliuretanową o grubości 100 mm ściany i dach. Mocowanie kaset do konstrukcji nośnej odbywa się poprzez nitowanie, natomiast pomiędzy sobą kasety są uszczelniane silikonem i skręcane.
Zastosowanie pianki poliuretanowej o gęstości około 50 kg/m3 i współczynniku przewodzenia ciepła ?obl = 0,024 [W/mK] zapewnia odpowiednio skuteczną izolację cieplną co powoduje optymalne wykorzystanie energii zużywanej do ogrzewania suszarni. Poszycie zewnętrzne suszarni wykonane z blachy aluminiowej trapezowej.
Drzwi komory
Komora wyposażona jest drzwi załadowcze, które otwierane są ręcznie poprzez unoszenie i przesuwanie za pomocą specjalnego mechanizmu uchylnego. Przemieszczanie drzwi odbywa się po torze jezdnym wykonanym z dwuteownika stalowego zamontowanego nad drzwiami. Konstrukcja drzwi składa się z ramy wykonanej z kształtowników, w których mocowane są kasety izolowane pianką poliuretanową o grubości 100 mm. Uszczelnienie drzwi zapewniane jest poprzez specjalną kształtową uszczelkę silikonową mocowaną do ich krawędzi.
Na bocznych ścianach komory zabudowane są drzwi rewizyjne, które w przypadku awarii zapewniają łatwy dostęp do wnętrza komory bez konieczności wyładowania wsadu.

Kominki wentylacyjne
W ścianie przedniej i tylnej pomiędzy stropem właściwym a stropem pozornym zabudowane są kominki wentylacyjne wykonane z blachy aluminiowej. Przepływ powietrza w kominkach regulowany jest poprzez układ przepustnic, które napędzane są elektrycznym siłownikiem firmy BELIMO NM230A.

Wentylatory rewersyjne
W komorze zamontowano pięć (5) wentylatorów rewersyjnych o średnicy 800 mm. Wentylatory mocowane są do specjalnej rampy umieszczonej pomiędzy stropem pozornym a stropem właściwym. Wentylatory typu WOR przystosowane są do pracy w wysokich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza oraz agresywnym środowisku komory suszarniczej. Wentylatory osiowe typu WOR składają się z aluminiowej obudowy - "kierownicy", aluminiowego wirnika i specjalnego silnika w wykonaniu SIEMENS. Zastosowane silniki wykonane są w wersji specjalnej, do działania w temperaturach do +100°C lub do +130°C i w klasie izolacji H, 1400obr./min. Doskonale wyprofilowana obudowa wentylatora umożliwia optymalne kierowanie strumienia powietrza i jego równomierny rozkład w zasięgu działania. Wirnik wentylatora posiada łopatki o odpowiednim kształcie i ustawieniu umożliwiającym pracę rewersyjną oraz osiąganie pożądanej wydajności.

Nagrzewnica i instalacja zasilania
Grzejniki bimetaliczne stalowo-aluminiowe są odporne na działanie warunków panujących w komorze suszarniczej i działanie medium grzewczego. Kolektory grzejników wykonane są ze stali nierdzewnej. Rury grzejne w wykonaniu standardowym: wewnątrz termicznie optymalna stal kotłowa (dla medium pary - stal nierdzewna), na zewnątrz żebrowanie aluminiowe. Wielkość i ilość modułów grzejnych dobierana jest indywidualnie w zależności od wielkości komory i rodzaju medium grzewczego (woda lub para wodna), co pozwala na szybkie uzyskanie wymaganej temperatury w komorze.
Kolektor zbiorczy zasilania i powrotu łącznie z :
" pompą obiegową,
" zaworem trójdrogowym,
" zaworem zwrotnym,
" termometrami (temperatura medium na zasilaniu i powrocie ),
" zawory i elementy połączeniowe.
System nawilżania
Instalacja systemu nawilżania wykonana ze stali nierdzewnej. W skład instalacji wchodzą:
" filtr wody,
" zawór elektromagnetyczny,
" rura kolektorowa z dyszami rozpylającymi,
" rury połączeniowe i elementy złączne.
Układ regulacji
Komputerowy system sterowania procesem suszenia drewna stosowany w suszarniach komorowych charakteryzuje się wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami pozwalającymi na optymalizowanie czasu suszenia co w efekcie prowadzi do wymiernych oszczędności.
W skład proponowanej automatyki wchodzą:
" Sondy wilgotności drewna z pomiarem dwufazowym, z przetwornikami wilgotności równowagowej i prądowymi o zakresie pomiaru wilgotności drewna od 100% do 3%.
" Pomiar wilgotności równowagowej (2 szt) odbywa się za pomocą bezobsługowych elektronicznych polimerowych przetworników wilgotności powietrza i przetworników temperatury.
" Nowoczesny panel dotykowy w sterowni ułatwia obsługę suszarni.
" Siłowniki do zaworu regulującego temperaturę i kominków firmy BELIMO.
" Zawór systemu zraszania.
" Aparatura rozdzielczo-zabezpieczjąca.
Podstawowym trybem pracy systemu jest praca automatyczna, kiedy operator korzysta z gotowych programów lub własnego programu wcześniej utworzonego przez operatora i kiedy po wyborze kilku parametrów (np. gatunek i grubość tarcicy) naciska przycisk START, a program samoczynnie prowadzi proces do końca.
Można skorzystać z opcji sterowania stałowartościowego (po wyborze programu własnego w wersji RĘCZNE) kiedy parametry procesu są stałe lub zmieniane przez operatora w zależności od aktualnego stanu drewna.
Istniej też możliwość tworzenia programów własnych czysto czasowych lub mieszanych czasowo-wilgotnościowych.
Ponieważ siłowniki zaworu i kominków są sterowane sygnałem 0-10V po przejściu na sterowanie ręczne, z pominięciem sterownika PLC, możliwe jest nastawianie za pomocą potencjometrów dowolnych położeń tych nastawników.
Dane techniczne
Pojemność komory - około 2x53m3
Moc nagrzewnicy 2x- 300 kW
Medium grzejne - woda
Temperatura medium zasilania - 90 - 95?C
Zainstalowana moc elektryczna - ok. 32 kW
Napięcie zasilania - 3 x 400 / 230 V 50Hz
Moc silników wentylatorów 2x- 5 x 3 kW = 15 kW
Wymiary przestrzeni użytkowej
- szerokość 2 x - 7,0 m
- głębokość - 4,8 m
- wysokość - 4,5 m
Wymiary zewnętrzne komory
- szerokość całkowita 14,4 m
- głębokość 6,2 m
- wysokość 6,0 m
Kotłownia (opcjonalnie)
Kotłownia suszarni wyposażona jest w 2 kotły typu MODERATOR. Jest to wodny, niskotemperaturowy kocioł grzewczy o konstrukcji stalowej. Przystosowany został do spalaniaodpadowych paliw stałych. Jest przeznaczony (w zależności od mocy) jako źródło ciepła dla domów jednorodzinnych, budynków hodowlanych, gospodarstw rolnych, suszarni drewna, zakładów przemysłowych itp.
Paliwem podstawowym są paliwa odnawialne, drewnopochodne i roślinne (drewno kawałkowe, zrębki, trociny, kora) o wilgotności do 30%. Jako paliwo zastępcze może być stosowany węgiel.
Kocioł MODERATOR jest rozwiązaniem o poprzecznej komorze krążenia pracującym w systemie spalania górnego. Ściany i ruszt (chłodzone wodą) są wykonane z gatunkowych blach stalowych o grubości 6 mm. Płaszcz zewnętrzny jest wykonany z blach stalowych o grubości 4 mm. Kocioł posiada ręczny, górny zasyp paliwa i mechaniczne odpopielanie rusztu.
Parametry techniczne:
Moc cieplna: 120 kW
Sprawność: 78 - 80 %
Temperatura wody grzewczej: 70 - 90 °C
Minimalna temperatura powrotu: 55 °C
Ciśnienie robocze: 1,5 Bar
Masa kotła (bez wody): 850 kg
Pojemność wodna: 500 l
Minimalny przekrój komina: fi 300 mm
Wymiary czopucha: 300x300 mm
Pojemność komory załadowczej: 342 dm3
Głębokość kotła: 2050 mm
Szerokość kotła: 1190 mm
Wysokość kotła: 1400 mm
Kotły współpracują z podajnikiem SMOK z głowicą żeliwną tworząc automatyczny zestaw spalający.
UWAGA
Podana na aukcji cena dotyczy tylko i wyłącznie suszarni wg podanej specyfikacji, bez kotłowni.
Koszt jednego zestawu kotłowego (piec Moderator plus podajnik SMOK) wynosi - 22.140,00 zł.
Istnieje możliwość dowozu i montażu suszarni do klienta za dodatkową opłatą - 20.000,00 zł

Comments

Contact

Lack of technical parameters associated with the machine

Other machines in the category Dryers

Other machines of this manufacturer